Zawodnicy
MMM strefa południowa 03.10.2020 Legnica PDF Drukuj Email
niedziela, 13 września 2020 11:26

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

w Karate Olimpijskim - strefa południowa

 

1. Cel zawodów:

· wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek MMM

· popularyzacja karate olimpijskiego jako sportu wyczynowego

2. Organizator:

· Polski Związek Karate

· Dolnośląski Związek Karate

· Klub Karate Shotokan TORA

3. Termin i miejsce zawodów:

· 03.10.2020 (sobota)

· Legnica. Hala Konferencyjna Hotelu Sękowski Legnica ul. Gliwicka 15

4. Warunki udziału:

· zgłoszenie startujących w terminie do 01.10.2020 (czwartek) online poprzez stronę

https://poland-karate.pl. Pomoc techniczna : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

· zgłoszenie startujących do dnia 30.09.2020 e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

· zgłoszenia wyłącznie na formularzu ze strony Poland Karate

· opłacona przez Klub licencja członkowska Polskiego Związku Karate na rok 2020

· posiadanie aktualnych licencji zawodniczych

· aktualne badania sportowo – lekarskie

· ubezpieczenie zawodników od NNW

· przedstawienie dowodu tożsamości ze zdjęciem zawodników podczas weryfikacji

· stopień wyszkolenia:

młodzik – minimum 9.1 kyu w kata oraz 8.1 kyu w kumite

(stopień musi być zarejestrowany w bazie danych PZK)

· w zawodach mogą wziąć udział jedynie zawodnicy i zawodniczki Klubów PZK ze strefy D

(województwa: śląskie, podkarpackie, dolnośląskie, opolskie, małopolskie)

· W zgłoszeniu obowiązkowo należy wpisać pesel zawodnika

5. Weryfikacja dokumentów, ważenie:

· weryfikacja dokumentów i ważenie zawodników odbędzie się w dniu 03.10.2020 (sobota) ul.

Gliwicka 15, Legnica. Hotel Sękowski Hal Konferencyjna w godz. 08.00 – 09.00.

· po oficjalnym losowaniu nie ma możliwości dopisania zawodnika do konkurencji

· w dniu zawodów będzie możliwość jedynie zważenia zawodnika na hali po uprzednim

zgłoszeniu tego faktu organizatorowi

6. Wiek zawodników:

· zawodnicy będą kwalifikowani do poszczególnych kategorii wiekowych ze względu na dzienną

datę urodzenia w dniu rejestracji . Młodzik – 12-13 lat. Startują zawodniczki i zawodnicy

urodzeni nie wcześniej niż 03.10.2006 r. i nie później niż 03.10.2008 r.

7. Konkurencje: Młodzicy

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

1 Kata Indywidualne Młodziczek do 7.3 kyu 6 Kata Indywidualne Młodzików do 7.3 kyu

2 Kata Indywidualne Młodziczek 6.1 kyu i wyższe 7 Kata Indywidualne Młodzików 6.1 kyu i wyższe

3 Kumite Indywidualne Młodziczek -40 kg 8 Kumite Indywidualne Młodzików -35 kg

4 Kumite Indywidualne Młodziczek -50 kg 9 Kumite Indywidualne Młodzików -40 kg

5 Kumite Indywidualne Młodziczek +50 kg 10 Kumite Indywidualne Młodzików -45 kg

11 Kumite Indywidualne Młodzików -50 kg

12 Kumite Indywidualne Młodzików +50 kg

8. Przepisy:

· mistrzostwa zostaną rozegrane wg aktualnych przepisów PZK

· w konkurencjach, w których obsada jest niepełna (min. 4 zawodników), nie będzie przyznawany tytuł

Mistrza, punkty w SSM ani punktacja do Rankingu oraz klasyfikacji końcowej Mistrzostw

· zawodnicy muszą posiadać sprzęt z homologacją WKF/PZK

· organizator nie zabezpiecza pasów startowych dla zawodników

· tylko licencjonowani trenerzy mogą przebywać w wyznaczonym przepisami miejscu wyłącznie w dresie

klubowym i z widoczną ważną licencją trenerską

· w obszarze pola walki mogą przebywać jedynie zawodnicy aktualnie toczący walki, ich trenerzy oraz

sędziowie

· UWAGA. Zgodnie ze wcześniejszą informacją dotyczącą współzawodnictwa sportowego w ramach

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Karate

Olimpijskim Polski Związek Karate informuje, że zgodnie z Częścią Ogólną Regulaminu

Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego w punkcie

3.3. zawarta jest informacja, która mówi, iż zawodnik jest klasyfikowany i zdobywa punkty zaliczane do

współzawodnictwa sportowego tylko w jednej kategorii wiekowej, to znaczy w tej, w której ze względu

na rok urodzenia i wewnętrzne przepisy sportu powinien w danym roku startować. Oznacza to, że w

bieżącym roku zawodnik może rywalizować tylko w jednej kategorii wiekowej (młodzika lub juniora

młodszego) w ramach MMM lub Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.

9. Sędziowie:

· sędziowie zostaną powołani przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZK

10. Możliwość zakwaterowania:

· we własnym zakresie

11. Program zawodów:

· 03.10.2020 (sobota), Hala Konferencyjna Hotelu Sękowski ul. Gliwicka 15

· godz. 08.00 – weryfikacja dokumentów, opłaty i ważenie

· godz. 08.35 – odprawa sędziowska

· godz. 08.45 – odprawa kierowników ekip

· godz. 09.00 – 11.00 – eliminacje i finały

· godz. 11.00 – przewidywane zakończenie Mistrzostw

12. Postanowienia końcowe:

· kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem

· złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wysokości 350 zł

· organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione

· za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika Mistrzostw odpowiedzialność ponosi jego Klub

· ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora

· przy weryfikacji zgłoszeń należy posiadać kopię zgłoszenia

· kontakt z organizatorem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 509 719 466

· w trakcie ceremonii dekoracji obowiązuje zawodników i zawodniczki dres klubowy lub karateki.

UWAGA ZALECENIA !!! UWAGA ZALECENIA !!! UWAGA ZALECENIA !!!

1. Na halę sportową wchodzi trener/kierownik ekipy, celem dokonania zgłoszenia i rejestracji zawodników.

2. Po rejestracji uczestnicy zawodów idą do szatni i wchodzą na salę sportową tylko w obecności

trenera/kierownika ekipy, w zmiennym obuwiu sportowym i maseczce lub przyłbicy ochronnej.

3. Wchodząc na salę ma miejsce dezynfekcja rąk.

4. Na sali podczas zawodów zawodnicy i trenerzy /ewentualnie kierownicy ekip/ mogą przebywać

tylko w wyznaczonych sektorach na trybunach.

5. Podczas zawodów należy maksymalnie ograniczyć ilość kibiców - kierownik ekipy jest odpowiedzialny

za dopilnowanie aby w swoim sektorze nie przekroczył ilości osób, która może przebywać na hali zgodnie

z wytycznymi.

6. Zawodnicy i trenerzy przemieszczają się w maseczce lub osłonie.

XIII. Zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, dla uczestników zawodów na

podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020r. dotyczącego stanu epidemii

COVID-19

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności

w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren zawodów.

1. Każdy uczestnik zawodów (sportowiec, wolontariusz, osoba obsługująca) powinien regularnie

sprawdzać swój stan zdrowia. Osoby, które czują się chore nie powinny uczestniczyć w zawodach.

2. Zawodnik nie może brać udziału w zawodach jeśli:

1) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,

2) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,

3) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

4) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do

izolacji.

3. Uczestnik zawodów powinien zaopatrzyć się przed zawodami w podstawowy zestaw sanitarny (płyn/żel

do dezynfekcji, maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe, woda, chusteczki higieniczne).

4. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do stosowania obowiązujących norm sanitarnych, szczególnie

dotyczących zasad etykiety oddechowej, praktyk w zakresie higieny rąk, dystansu społecznego.

5. Zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas startu. Maseczki obowiązują w pomieszczeniach

(szatnia, biuro zawodów, toalety itp.).

6. Należy zachować wymagane bezpieczne odległości pomiędzy zawodnikami w oczekiwaniu na start.

7. Należy ograniczyć do minimum przebywanie w miejscach zatłoczonych, nie stwarzać sytuacji

sprzyjających zakażeniu, zachować bezpieczne odległości od innych osób.

ZASADY ZAJMOWANIA MIEJSC NA OBIEKTACH SPORTOWYCH:

- co drugie miejsce na widowni;

- w rzędach naprzemiennie;

- w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m.

Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13 roku życia lub osób

wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

UWAGA! Na terenie obiektów sportowych widz musi:

- zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na ich terenie;

- zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.


Poprawiony: niedziela, 13 września 2020 11:27
 
Ranking Zawodników Kata Karate Shotokan 2016 PDF Drukuj Email
czwartek, 29 września 2016 18:38
Ranking Zawodników Kata Karate Shotokan 2016
 
Ranking Zawodników Kumite Karate Shotokan 2016 PDF Drukuj Email
czwartek, 29 września 2016 18:36
Ranking Zawodników Kumite Karate Shotokan 2016
 
Skład Kadry PZK objętej przygotowaniami do World Games 2017 PDF Drukuj Email
piątek, 26 września 2014 08:19

1. Maciej Drążewski -60kg,
2. Patryk Legut -60kg,
3. Szymon Grzywacz -67kg,
4. Patryk Urban -67kg,
5. Maciej Boguszewski -75kg,
6. Kamil Nowak -75kg,
7. Szymon Ołowski -84kg,
8. Kamil Warda -84kg,
9. Michał Bąbos +84kg,
10.Marcin Krykowski +84kg,
11.Emilia Cieślakowska -50kg,
12.Magdalena Mazajczyk -50kg,
13.Anna Gołębiewska -55kg,
14.Anita Bugajak -55kg,
15.Kamila Warda -61kg,
16.Justyna Paczkowska -61kg,
17.Justyna Gradowska -68kg,
18.Sandra Zagrabska -68kg.
19.Patrycja Grześkowiak +68kg,
20.Anna Magda +68kg,
21.Mateusz Tomiczek kata,
22 Maciej Wilczek kata,
23 Agnieszka Dybicz kata,
24.Olga Chmielewska kata
 
Regulamin Rankingu PZK 2009 PDF Drukuj Email
niedziela, 18 stycznia 2009 18:28

   Kategorie (wg WKF)

a) seniorzy

b) juniorzy 16-17 lat

c) juniorzy młodsi (kadeci) 14-15 lat

d) młodzicy  12- 13 lat

e) dzieci 10-11-lat (kata)

f) dzieci poniżej  10 lat ( kata)

 

w każdej kategorii wiekowej ranking sporządzany jest z podziałem na konkurencje

kata i kumite  W konkurencji kumite dodatkowo z podziałem na poszczególne

kategorie wagowe.

                                   Kobiety                                                       Mężczyźni

    Seniorzy       -50kg,-55kg, -61kg, -68kg, +68kg                -60kg,-67kg, -75kg, -84 kg, +84kg

   Juniorzy          -48kg, -53kg, -59kg, +59kg             -55kg,-61kg, -68kg, -76 kg,+76kg

   Kadeci             -47kg, -54kg, +54kg                       -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg

   Młodzicy          -40kg, -50kg, +50kg                       -45kg, -50kg, -55kg, +55kg

 

2.Turnieje rankingowe

a) krajowe

Mistrzostwa Polski WKF ( wszystkie kategorie wiekowe)

Mistrzostwa Polski Shotokan ( wszystkie kategorie wiekowe)

Akademickie Mistrzostwa Polski

Zawody Rankingowe (wg kalendarza PZK)

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzika

b) międzynarodowe

MŚw i ME WKF

MŚw i ME Shotokan (WSKA,ESKA)

Golden League

Akad. MŚw i ME

Euro Grand Prix + Krokoyama +CEKL

 

  Zasady punktacji

 

      1m  2m  3m  5m  7m

        5     3      1  0,4  0,2

 

 

Punkty za miejsca 5, 7 przyznawane za turnieje o wadze 10 lub więcej

 

      ZAWODY                                                         Waga

      MŚw WKF seniorów                                          100

      MŚw WKF juniorów                                             80

      ME WKF seniorów                                              60

      ME WKF juniorów                                               40

      Golden League MŚw Shotokan,  Akad. MŚw         30

      

      ME Shotokan, Akadem. ME                                 20                                             

      MP WKF                                                            10

      MP Shotokan, Akadem. MP                                  8

      CEKL ,Euro Grand Prix, Krokoyama,                      6

      Puchar Polski,                                                      4

      pozostałe zawody wg kalendarza PZK               2 lub 1

      MMM,                                                                  1

 

 

Ranking jest prowadzony w systemie rocznym tzn. imprezy rozegrano rok temu wypadają z rankingu a wchodzi do rankingu impreza która została rozegrana ostatnio.  We wszystkich kategoriach oprócz seniorów w związku ze zmianą kategorii wiekowych przez WKF ranking w roku 2009 będzie prowadzony od początku. Zawodnik jest klasyfikowany wg aktualnego wieku.

 
Zgupowanie kadry narodowej - Wałcz PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 grudnia 2008 21:15

Zawodnicy powołani na zgrupowanie kadry Polski w dniach 18-25 styczeń  2009.

Miejsce Wałcz –Centralny Ośrodek Sportu.

Zawodnicy mają obowiązek posiadać aktualne badania lekarskie , ochraniacze (pełny jeden komplet ,ręce ,stopy,piszczele,zęby)strój na basen,czepek,dres sportowy,obuwie sportowe,czapkę zimową,dokument tożsamości.

Zawodnicy proszeni są o potwierdzenie udziału w zgrupowaniu do 23 grudnia 2008 adres email:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   Tel.516172444  lub 602517395

Proszę o podanie adresów korespondencyjnych z trenerami kadry  (droga elektroniczna )

Dojazd na zgrupowanie we własnym zakresie.

Uwaga bez badań zawodnicy nie będą przyjęci w recepcji COS

1.       Słomian Wojciech                           

2.       Krochmalski Kacper                          

3.       Semak Maciej              

4.       Woźniak Adrian                          

5.       Surma Patryk                                      

6.       Bąbos Michał                

7.       Ziółkowska Anna       

8.       Stasiak Katarzyna      

9.       Zelent Anna                                            

10.   Wilczek Maciej           

11.   Paczkowska Justyna                              

12.   Zagrabska Sandra         

13.   Chmielewski Mateusz                              

14.   Kamrowski Piotr                                    

15.   Kaliniewicz Michał                               

16.   Ihnatowicz Adrian                               

17.   Chojnowski Michał    

18.   Surma Anna                

19.   Andrusewicz Krystian                               

20.   Zaorski Michał     

Rezerwa : zawodnicy z rezerwy mogą być powołani po rezygnacji kogoś z listy głównej lub mogą uczestniczyć na koszt macierzystego klubu

Chwiralska Joanna

Ścieszka Karolina                                             

Białek Radosław

Sworeń Dariusz

Pacholczyk Marta

Jędrzejczyk Michał

Filipowicz Michał

Czechowicz Łukasz

Chmielewska Olga

Cymbalista Mateusz

Grzegorczuk Rafał

Kujawa Jonatan

Goraj Ligia

Pająk Filip

Walczak Kosma


W zgrupowaniach kadry mogą uczestniczyć zawodnicy z szerokiej kadry Polski powołanej na rok 2009 (środki własne ) w ograniczonej  ilości  miejsc -10 na dane zgrupowanie (liczy  się kolejność zgłoszenia kandydatów do trenerów kadry)
Wszelkie formalności kluby załatwiają we własnym zakresie.
Wszyscy zawodnicy kadry powinni posiadać numer WKF. Numer zostaje przypisany raz na całe życie.


Nowe kategorie wagowe WKF  od 2009

kadet 14-15 lat  

mężczyzni  - 52 kg ,- 57 kg ,- 63 kg,- 70 kg,+70 kg

                          
kobiety       - 47 kg ,- 54 kg ,+ 54 kg

 

junior 16-17 lat  

mężczyźni  - 55 kg,- 61 kg,- 68 kg ,- 76 kg ,+ 76 kg

kobiety       - 48 kg ,- 53 kg,- 59 kg ,+ 59 kg


Poprawiony: czwartek, 18 grudnia 2008 20:44
 


EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS