Zebranie Komisji Technicznej Drukuj
piątek, 14 sierpnia 2015 13:14

W Biedrusku w dniach 11-12.08.2015 odbyło się robocze zebranie Komisji Technicznej PZK. W zebraniu wzięli bezpośredni udział z komisji trenerskiej: Marek Ołowski, Maciej Gawłowski, z komisji sędziowskiej Jarosław Lewandowski, z komisji organizacyjnej Mariusz Siebert i Wacław Antoniak. Ponadto na to zebranie materiały robocze przygotowali: Ewa Ambroszczyk i Jerzy Urban.
Zebrani przygotowali szereg materiałów do zatwierdzenia przez Zarząd Związku z zakresu:

1. regulaminów przeprowadzania zawodów w ramach WKF i Shotokan,
2. regulaminów powoływania kadry,
3. prowadzenia rankingu zawodników,
4. przeprowadzania egazminów na stopnie karate,
5. kalendarza imprez na 2016