Umowa potrzebna naszym zawodnikom Drukuj
niedziela, 26 maja 2019 22:43

 Polski Związek Karate prowadzi szkolenia i zawody w karate olimpijskim oraz w karate stylowym. Obecnie otrzymujemy środki na prowadzenie działalności w ramach karate stylowym. W ramach tych środków finansujemy szkolenie oraz udział w licznych zawodach stylowych Kyokushin i Shotokan. 
 Środki na karate olimpijskie zostały przez ministerstwo zablokowane w związku z wykluczeniem PZK z WKF. W związku z przedłużaniem wyjaśnienia przyczyn wykluczenia PZK, ministerstwo postanowiło, że może przekazać środki na karate olimpijskie pod warunkiem umożliwienia naszym zawodnikom brania udziału w ważnych zawodach organizowanych w ramach WKF. Aby to było możliwe, ministerstwo postanowiło, że należy podpisać stosowną umowę o współpracę pomiędzy Polskim Związkiem Karate i Polską Unią Karate. W ubiegłym roku dział prawny ministerstwa przygotował propozycję takiej umowy. PZK wyraził zgodę na podpisanie takiej umowy. Przedstawiciel PUK początkowo wyraził zgodę na jej podpisanie, ale po paru dniach zmienił zdanie i umowa nie została podpisana. W związku z tym, w ubiegłym roku nasi zawodnicy nie otrzymali 750.000 zł na przygotowania i na udział w zwodach międzynarodowych. Pod koniec ubiegłego roku PUK przygotowała swoją propozycję umowy, ale okazała się niemożliwa do podpisania, bo zawierała zapisy niezgodne z ustawą o sporcie. W związku z tym ministerstwo doprowadziło do kolejnego spotkania przedstawicieli PZK i PUK, po tym spotkaniu PZK przygotował kolejną wersję umowy, ale po dwóch tygodniach zastanawiania się PUK postanowił znowu nie podpisać tej umowy. Tak więc w tym roku, znowu nasi zawodnicy nie otrzymają środków na swoje działania, a jest to znaczna kwota (tylko na seniorów to jest 550.000 zł).