Udział w zawodach karate Drukuj
czwartek, 14 maja 2015 19:47

Przypominam wszystkim trenerom i zawodnikom, że udział w zawodach karate organizowanych poza strukturami Związku wymaga zgody Zarządu Związku. Polski Związek Karate należy do WKF/EKF oraz w ramach styli karate do WSKA/ESKA. W obu tych organizacjach na świecie odbywa się bardzo dużo imprez karate z których można skorzystać i brać w nich udział. Nie ma więc potrzeby uczestniczenia w imprezach organizowanych przez inne federacje karate. Zawodnicy kadry PZK (kadetów, juniorów, seniorów i Masters) uczestnicząc w takich zawodach ponoszą ryzyko wykluczenia z kadry PZK.