Nabór na szkolenie trenerskie Drukuj
sobota, 06 marca 2010 13:28

1. Szkolenie na trenerów I klasy, odbędzie się na zasadzie studiów podyplomowych, w związku z tym wszyscy kandydaci muszą mieć ukończone studia. Zajęcia odbędą się w czasie dwóch sesji : 22.03 - 26.03.2010 i 14.06 - 21.06.2010. Zajęcia odbywać się będą w Warszawie. Wymagania:
  a. posiadanie dyplomu trenera II klasy przez min. 3 lata,
  b. legitymowanie się wysokimi wynikami przez szkolonych zawodników,
  c. posiadanie dyplomu wyższej uczelni,
  d. posiadanie zaświadczenia lekarskiego poświadczającego dobry stan zdrowia,
  e. wypełnienie ankiety i załączenie 2 zdjęć legitymacyjnych,
  f. posiadanie min. 1 dan karate PZK.
  Związek musi pozytywnie zaopiniować wniosek kandydata na szkolenie.
Koszt szkolenia - 2500 złotych.
 
2. Szkolenie na trenerów II klasy, odbędzie się w dwóch trybach ( studiów podyplomowych - dla absolwentów studiów wyższych i szkolenia dla posiadaczy matury).
Zajęcia odbywać się będą w Łodzi, w dwóch sesjach 12-18.04.2010 i 17-23.05.2010  - dla absolwentów studiów wyższych  - koszt 2500 złotych oraz dla posiadaczy matury w trzech sesjach 12-18.04.2010, 17-23.05.2010 i 16-21.08.2010  - koszt  3200 złotych. Wymagania:
  a. posiadanie legitymacji instruktora sportu karate przez okres min 2 lat,
  b. posiadanie 1 dan kaarte PZK,
  c. posiadanie dyplomu wyższej uczelni (dla absolwentów wyższej uczelni),
  d. posiadanie zaśwoiadczenia lekarskiego poświadczającego dobry stan zdrowia,
  e.wypełnienie ankiety i załączenie dwóch zdjęć legitymacyjnych.
 
Zgłoszenia i kopie wymaganych dokumentów prosimy przesyłać do biura PZK do Szczecina ( faxem lub e-mailem).
 
Poprawiony: niedziela, 14 marca 2010 21:28