Regulamin powoływania kadry narodowej Drukuj
niedziela, 07 września 2008 14:09

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 4 i art. 25 ust. 4 Ustawy z dnia 18.01.1996r. o kulturze fizycznej (dz. U. nr 25 poz. 113 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 r. , rozdz. 3 ; art. 32-37 ustala się co następuje:


Polski Związek Karate powołuje Kadrę Narodową;

Skład Kadry obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku i zatwierdza go Zarząd PZK na wniosek trenera kadry przy akceptacji Dyrektora Technicznego;

Kadra Narodowa podzielona jest na grupy:


juniora młodszego i juniora,

seniora


Szczegółowa liczba członków każdej z grup wynika z aktualnych potrzeb szkoleniowych, a nade wszystko z możliwości finansowych związku;

W danym okresie szkoleniowym skład kadry może być uzupełniony przez Prezydium PZK na wniosek trenera kadry, jak również umniejszony na skutek uprawomocnionej decyzji o dyscyplinarnym usunięciu z kadry;

W zgrupowaniu i zawodach mistrzowskich może brać udział zawodnik na koszt własny, po uprzednim uzyskaniu akceptacji od trenera kadry narodowej;

Powołania otrzymują zawodnicy bezpośrednio po rozegraniu imprezy mistrzowskiej (Mistrzostwa Polski) - w formie pisemnej lub na drugi dzień - mailem do klubów macierzystych;

Trener Kadry narodowej zobowiązany jest do obiektywnej oceny poziomu wyszkolenia zawodników, ich postawy i wyników osiągniętych na imprezach mistrzowskich bez względu na ich przynależność klubową.

 

 

W RAMACH PZK USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE KRYTERIA POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW DO KADRY NARODOWEJ:

 •  
  • Kryteria ogólne:

 

 1. Aktualna, najwyższa forma sportowa zawodnika;
 2. Determinacja na odniesienie sukcesu (wyniku sportowego);
 3. Predyspozycje wynikowe i rozwojowe;
 4. Przydatność szkoleniowa wg oceny trenera kadry, a w szczególności uwzględniając bieżącą realizację planu szkoleniowego;
 5. Wywiązywanie się i rozliczanie z postawionych zadań z poprzedniego okresu
 6. Pozytywne wyniki badań lekarskich;
 7. Spełnienie norm testów sprawnościowych i wydajnościowych;
 8. Właściwa postawa etyczna karateki;

 

 •  
  • Kryteria wynikowe:

 

Najważniejszą imprezą dla danej kategorii wiekowej są rozgrywane Mistrzostwa Polski. Powołania do kadry narodowej otrzymują zawodnicy, którzy brali udział i osiągnęli najlepsze wyniki w kolejności:

 • Mistrzowie Polski - z poszczególnych kategorii i konkurencji:
 • juniora młodszego i juniora (20 konkurencji indywidualnych i 4 konkurencje kata drużynowego - w praktyce daje to 8 osób)
 • seniora (13 konkurencji indywidualnych i 2 konkurencje kata drużynowego -
  w praktyce daje to 4 osoby)
 • W przypadku niskiego poziomu lub słabej obsady w danej konkurencji powołanie mogą otrzymać zawodnicy, którzy zajęli miejsca II lub III w kategorii o wysokim poziomie sportowym, a mający predyspozycje do rywalizacji w kumite drużynowym.
 • Zawodnicy, którzy brali udział i osiągnęli najlepsze wyniki w poprzednich głównych zawodach reprezentacji Polski (Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy);
 • Zawodnicy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w innych zawodach międzynarodowych (głównie Golden League);
 • Trener może powoływać najzdolniejszych juniorów do kadry seniorów kosztem aktualnych Mistrzów Polski seniorów, którzy jego zdaniem nie spełniają kryteriów ogólnych;
 • Trener Kadry Narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować
  o włączenie zawodnika do kadry narodowej, który nie spełnia w/w kryteriów wynikowych, ale spełnia kryteria ogólne (np.: zawodnik nie zdobył medalu, będąc w trakcie zmiany kategorii wiekowej a był medalistą MP w młodszej kategorii wiekowej);
 • Przy powołaniu danego zawodnika do Kadry Narodowej będzie również brany pod uwagę ranking zawodników ustalony na podstawie wyników osiągniętych w kalendarzowych zawodach rankingowych PZK.

 

Poprawiony: niedziela, 07 września 2008 14:10