MMM strefa południowa 03.10.2020 Legnica Drukuj
niedziela, 13 września 2020 11:26

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

w Karate Olimpijskim - strefa południowa

 

1. Cel zawodów:

· wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek MMM

· popularyzacja karate olimpijskiego jako sportu wyczynowego

2. Organizator:

· Polski Związek Karate

· Dolnośląski Związek Karate

· Klub Karate Shotokan TORA

3. Termin i miejsce zawodów:

· 03.10.2020 (sobota)

· Legnica. Hala Konferencyjna Hotelu Sękowski Legnica ul. Gliwicka 15

4. Warunki udziału:

· zgłoszenie startujących w terminie do 01.10.2020 (czwartek) online poprzez stronę

https://poland-karate.pl. Pomoc techniczna : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

· zgłoszenie startujących do dnia 30.09.2020 e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

· zgłoszenia wyłącznie na formularzu ze strony Poland Karate

· opłacona przez Klub licencja członkowska Polskiego Związku Karate na rok 2020

· posiadanie aktualnych licencji zawodniczych

· aktualne badania sportowo – lekarskie

· ubezpieczenie zawodników od NNW

· przedstawienie dowodu tożsamości ze zdjęciem zawodników podczas weryfikacji

· stopień wyszkolenia:

młodzik – minimum 9.1 kyu w kata oraz 8.1 kyu w kumite

(stopień musi być zarejestrowany w bazie danych PZK)

· w zawodach mogą wziąć udział jedynie zawodnicy i zawodniczki Klubów PZK ze strefy D

(województwa: śląskie, podkarpackie, dolnośląskie, opolskie, małopolskie)

· W zgłoszeniu obowiązkowo należy wpisać pesel zawodnika

5. Weryfikacja dokumentów, ważenie:

· weryfikacja dokumentów i ważenie zawodników odbędzie się w dniu 03.10.2020 (sobota) ul.

Gliwicka 15, Legnica. Hotel Sękowski Hal Konferencyjna w godz. 08.00 – 09.00.

· po oficjalnym losowaniu nie ma możliwości dopisania zawodnika do konkurencji

· w dniu zawodów będzie możliwość jedynie zważenia zawodnika na hali po uprzednim

zgłoszeniu tego faktu organizatorowi

6. Wiek zawodników:

· zawodnicy będą kwalifikowani do poszczególnych kategorii wiekowych ze względu na dzienną

datę urodzenia w dniu rejestracji . Młodzik – 12-13 lat. Startują zawodniczki i zawodnicy

urodzeni nie wcześniej niż 03.10.2006 r. i nie później niż 03.10.2008 r.

7. Konkurencje: Młodzicy

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

1 Kata Indywidualne Młodziczek do 7.3 kyu 6 Kata Indywidualne Młodzików do 7.3 kyu

2 Kata Indywidualne Młodziczek 6.1 kyu i wyższe 7 Kata Indywidualne Młodzików 6.1 kyu i wyższe

3 Kumite Indywidualne Młodziczek -40 kg 8 Kumite Indywidualne Młodzików -35 kg

4 Kumite Indywidualne Młodziczek -50 kg 9 Kumite Indywidualne Młodzików -40 kg

5 Kumite Indywidualne Młodziczek +50 kg 10 Kumite Indywidualne Młodzików -45 kg

11 Kumite Indywidualne Młodzików -50 kg

12 Kumite Indywidualne Młodzików +50 kg

8. Przepisy:

· mistrzostwa zostaną rozegrane wg aktualnych przepisów PZK

· w konkurencjach, w których obsada jest niepełna (min. 4 zawodników), nie będzie przyznawany tytuł

Mistrza, punkty w SSM ani punktacja do Rankingu oraz klasyfikacji końcowej Mistrzostw

· zawodnicy muszą posiadać sprzęt z homologacją WKF/PZK

· organizator nie zabezpiecza pasów startowych dla zawodników

· tylko licencjonowani trenerzy mogą przebywać w wyznaczonym przepisami miejscu wyłącznie w dresie

klubowym i z widoczną ważną licencją trenerską

· w obszarze pola walki mogą przebywać jedynie zawodnicy aktualnie toczący walki, ich trenerzy oraz

sędziowie

· UWAGA. Zgodnie ze wcześniejszą informacją dotyczącą współzawodnictwa sportowego w ramach

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Karate

Olimpijskim Polski Związek Karate informuje, że zgodnie z Częścią Ogólną Regulaminu

Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego w punkcie

3.3. zawarta jest informacja, która mówi, iż zawodnik jest klasyfikowany i zdobywa punkty zaliczane do

współzawodnictwa sportowego tylko w jednej kategorii wiekowej, to znaczy w tej, w której ze względu

na rok urodzenia i wewnętrzne przepisy sportu powinien w danym roku startować. Oznacza to, że w

bieżącym roku zawodnik może rywalizować tylko w jednej kategorii wiekowej (młodzika lub juniora

młodszego) w ramach MMM lub Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.

9. Sędziowie:

· sędziowie zostaną powołani przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZK

10. Możliwość zakwaterowania:

· we własnym zakresie

11. Program zawodów:

· 03.10.2020 (sobota), Hala Konferencyjna Hotelu Sękowski ul. Gliwicka 15

· godz. 08.00 – weryfikacja dokumentów, opłaty i ważenie

· godz. 08.35 – odprawa sędziowska

· godz. 08.45 – odprawa kierowników ekip

· godz. 09.00 – 11.00 – eliminacje i finały

· godz. 11.00 – przewidywane zakończenie Mistrzostw

12. Postanowienia końcowe:

· kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem

· złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wysokości 350 zł

· organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione

· za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika Mistrzostw odpowiedzialność ponosi jego Klub

· ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora

· przy weryfikacji zgłoszeń należy posiadać kopię zgłoszenia

· kontakt z organizatorem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 509 719 466

· w trakcie ceremonii dekoracji obowiązuje zawodników i zawodniczki dres klubowy lub karateki.

UWAGA ZALECENIA !!! UWAGA ZALECENIA !!! UWAGA ZALECENIA !!!

1. Na halę sportową wchodzi trener/kierownik ekipy, celem dokonania zgłoszenia i rejestracji zawodników.

2. Po rejestracji uczestnicy zawodów idą do szatni i wchodzą na salę sportową tylko w obecności

trenera/kierownika ekipy, w zmiennym obuwiu sportowym i maseczce lub przyłbicy ochronnej.

3. Wchodząc na salę ma miejsce dezynfekcja rąk.

4. Na sali podczas zawodów zawodnicy i trenerzy /ewentualnie kierownicy ekip/ mogą przebywać

tylko w wyznaczonych sektorach na trybunach.

5. Podczas zawodów należy maksymalnie ograniczyć ilość kibiców - kierownik ekipy jest odpowiedzialny

za dopilnowanie aby w swoim sektorze nie przekroczył ilości osób, która może przebywać na hali zgodnie

z wytycznymi.

6. Zawodnicy i trenerzy przemieszczają się w maseczce lub osłonie.

XIII. Zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, dla uczestników zawodów na

podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020r. dotyczącego stanu epidemii

COVID-19

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności

w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren zawodów.

1. Każdy uczestnik zawodów (sportowiec, wolontariusz, osoba obsługująca) powinien regularnie

sprawdzać swój stan zdrowia. Osoby, które czują się chore nie powinny uczestniczyć w zawodach.

2. Zawodnik nie może brać udziału w zawodach jeśli:

1) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,

2) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,

3) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

4) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do

izolacji.

3. Uczestnik zawodów powinien zaopatrzyć się przed zawodami w podstawowy zestaw sanitarny (płyn/żel

do dezynfekcji, maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe, woda, chusteczki higieniczne).

4. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do stosowania obowiązujących norm sanitarnych, szczególnie

dotyczących zasad etykiety oddechowej, praktyk w zakresie higieny rąk, dystansu społecznego.

5. Zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas startu. Maseczki obowiązują w pomieszczeniach

(szatnia, biuro zawodów, toalety itp.).

6. Należy zachować wymagane bezpieczne odległości pomiędzy zawodnikami w oczekiwaniu na start.

7. Należy ograniczyć do minimum przebywanie w miejscach zatłoczonych, nie stwarzać sytuacji

sprzyjających zakażeniu, zachować bezpieczne odległości od innych osób.

ZASADY ZAJMOWANIA MIEJSC NA OBIEKTACH SPORTOWYCH:

- co drugie miejsce na widowni;

- w rzędach naprzemiennie;

- w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m.

Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13 roku życia lub osób

wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

UWAGA! Na terenie obiektów sportowych widz musi:

- zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na ich terenie;

- zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.


Poprawiony: niedziela, 13 września 2020 11:27