Rozwój Związku Drukuj
wtorek, 08 marca 2022 21:02
 
 
 W 2021 roku Zarząd Związku odbył 11 zebrań, w czasie 9 zebrań przyjęliśmy 184 nowych członków. Był to najbardziej dynamiczny okres w rozwoju Związku. W tym samym okresie 6 klubów złożyło wnioski o rezygnację z członkostwa w naszym stowarzyszeniu. 
 W tym roku mieliśmy jedno zebranie Zarządu, w czasie którego przyjęliśmy kolejne 3 kluby.
Mimo różnych trudności Związek stale się rozwija. W związku z tym jesteśmy największą organizacją sportową w sportach indywidualnych. Razem z innymi organizacjami sportowymi które straciły w ostatnim okresie czasu status Polskiego Związku Sportowego, prowadzimy działania mające na celu zmianę niektórych przepisów prawa sportowego. Nie do zaakceptowania jest fakt, utraty statusu PZS przez wiele stowarzyszeń zrzeszających ponad 1300 klubów z terenu całego kraju.